Általános Felhasználási Feltételek

Hatály: 2011. május 1. napjától

A jelen Általános ÁSZF (a továbbiakban: a „ÁSZF”) határozzák meg a Alon Média Kft. (9700 Szombathely Csillag u. 16., Cg.18-09-108592, a továbbiakban: „Alon Média”) kizárólagos tulajdonában álló és a Alon Média által működtetett www.mitveszek.hu elnevezésű internetes felület (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

A weboldalon felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki regisztrál, saját fiókot létesít (a továbbiakban: a „Felhasználó”). A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et.

A ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen ÁSZF-ben, mint a Weboldalon „Mitveszek.hu” néven is szerepelhetnek.

Adatvédelem

A személyes adatok tekintetében a Weboldal minősül adatkezelőnek.

A kezelt adatok köre: Felhasználó felhasználói neve, jelszava, IP címe, a Felhasználó neve, születési dátuma, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás teljesítése, a feltöltött tartalomhoz történő hozzáférés lehetőségének biztosítása, illetve a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a Felhasználók személyes adatait. A Weboldal által kezelt adatokat a Weboldalon kívül a Partnerek ismerhetik meg. A Partner az a személy, aki a honlapon az általa felajánlott árut megvételre, vagy az általa nyújtott szolgáltatást igénybevételre ajánlja fel a Felhasználóknak.

A Weboldal a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált Felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. A Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.

Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Weboldal további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan Felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Weboldal ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

Alon Média garantálja, hogy a Felhasználók személyes adatait a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli.

A Weboldal működési elve

A Weboldal működtetését a Alon Média közvetítő szolgáltatásként az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

Alon Média közvetített szolgáltatásként a Weboldalon az általa szerződött partnerek (a továbbiakban "Partner") szolgáltatásait (a továbbiakban: a „Szolgáltatás”) a közösen megállapított kedvezménnyel értékesíti a vevőknek (az „Ajánlat”). Az Alon Média ilyen ajánlatokat rendszeresen közöl a Weboldalon. Amennyiben az Ajánlat tartalma módosul, erről Alon Média a regisztrált Felhasználóit, valamint a hírlevélre regisztráció nélkül feliratkozott személyeket hírlevélben, az Ajánlattal élő, vagyis a Szolgáltatást megvásárló Felhasználókat pedig külön e-mailben is értesíti

Az Alon Média a Partnerrel előre egyeztetett, előre meghatározott számú vevőt toboroz a Szolgáltatás igénybevételére.

Amennyiben az előre meghatározott számú vevő a megadott határidőn belül összegyűlik a felhasználó megvásárolja a platformon kínált árukat vagy szolgáltatásokat, a jogviszony kizárólag az áruk kereskedelmi szolgáltatói és a felhasználók között születik. Az üzemeltető nem vesz részt ebben. Az ajánlatok megtekinthetőek a www.mitveszek.hu cím alatt. A dokumentumokat ki kell nyomtatni, vagy elmenteni.

Ezután a kupon Partnernél való bemutatásával igénybe vehetik a Kuponon szereplő Szolgáltatást az ott meghatározott kedvezményes áron.

Amennyiben az előre meghatározott időn belül nem gyűlik össze az előre meghatározott számú Vevő, úgy az Ajánlat nem lép életbe.

Regisztráció, és a weboldal használata

A weboldalon fel lehet iratkozni Regisztráció nélkül is a hírlevelére: ebben az esetben a „Feliratkozás hírlevélre” gombra való kattintást követően a feliratkozó személy a feliratkozás után egy e-mailt kap, amelyben meg kell erősíteni a feliratkozását. A hírlevélről később bármikor le lehet iratkozni. Az ajánlatokban foglalt kedvezmények igénybevételéhez regisztráció szükséges. 

Regisztráció 

A felhasználók a Weboldalt előzetes regisztráció útján vehetik igénybe, amely az alábbi két módon lehetséges:

Egyszerűregisztráció: Az oldalon található „Regisztráció” gombra kattintva felhasználó nevet választ magának, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév), működő és valós e-mail címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal szolgáltatásait igénybe venni.

Regisztráció Facebook kapcsolattal: Azon Felhasználók, akik egyúttal a www.facebook.com weboldalon (a továbbiakban: „Facebook”) is regisztráltak, jogosultak a Facebook felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni a Weboldalt. Ebben az esetben a Facebook connect gombra kattintva a Felhasználó összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely egyúttal azt jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

A regisztrációval létrehozott profiljához a Felhasználó jogosult feltölteni egy fényképet. Fényképként csak a Felhasználót ábrázoló fénykép tölthető fel, vagy pedig olyan kép, rajz, grafika, stb., amely fiktív személyt/élőlényt ábrázol, vagy egyéb módon egyedileg beazonosítható.

A választott kép nem lehet más személy képmása, vagy más módon törvénybe ütköző, káros, obszcén, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

A Weboldalon történő regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal működtetője a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.

A Weboldal használata

Az Ajánlat igénybevétele

Amennyiben a Felhasználó valamely Ajánlatban meghatározott Szolgáltatást meg kívánja vásárolni, úgy a "Megveszem" gombra kattintással vásárolhatja meg a Szolgáltatást, amelyért átutalással fizethet.

Átutalásos fizetés esetén a Felhasználó a "Fizetés átutalással” gombra kattintást követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a Szolgáltatásért. Ez esetben a közlemény egy egyedileg generált karaktersor amely biztosítja az Felhasználó és az ajánlat azonosítását.

Amennyiben az Ajánlatban előre meghatározott időtartam alatt nem gyűlik össze a szükséges számú Felhasználó, úgy az Ajánlat érvényességi idejét követő 3 (három) banki napon belül Alon Média visszautalja a az érvénytelen ajánlat miatt érkezett összegeket az azokat megfizető Felhasználóknak.

A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Alon Média-val szemben a Alon Média által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Alon Médianak a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

Felhasználó Alon Média előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Alon Média felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

Amennyiben Alon Média tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy Alon Média a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén Alon Média jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.

Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

A Kupon és felhasználása

Eredményes ajánlat esetén a vásárlást követően megkapott e-mailben található linkről kinyomtatott Kupon jogosítja fel a Felhasználót a Szolgáltatás igénybevételére.

A Kupon leírása

A Kupon az alábbiakat tartalmazza:

  •  Egyedi azonosító karaktersor

  •  A Szolgáltatás elnevezése,

  •  A Szolgáltatást nyújtó Partner megnevezése, a Szolgáltatás nyújtásának (a Kupon beváltásának) helyszíne,

  •  A Kupon névértéke,

  •  A kedvezmény mértéke,

  •  A Felhasználó vagy ajándékozás esetén a megajándékozott személy neve,

  •  A Kupon érvényességi ideje (kezdő és végső időpont),

  •  A Kupon felhasználásának legfontosabb szabályai.

A Kupon felhasználása

A kinyomtatott Kupont a Felhasználó a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Kupon többé nem használható fel. A Kupon felhasználásakor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni a Partnert/Partner képviseletében eljáró személyt (pl. pincér) arról, hogy Mitveszek.hu Kupont kíván a fizetéshez felhasználni. A Szolgáltatás igénybevételéről a Partner állít ki bizonylatot (számlát) a Felhasználó számára.

A Kupon készpénzre nem váltható: amennyiben a Felhasználó a Partnernél olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek értéke nem éri el a Kupon névértékét, úgy Felhasználó nem jogosult a különbözetre.

A Kupon átruházható harmadik személyekre. Ebben az esetben azonban mind Alon Média, mind a Partner kizárják felelősségüket a Felhasználó irányába a Kupon harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.

Amennyiben a Felhasználó e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Kupont elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről Alon Médiat e-mailben értesíteni, megjelölve az Ajánlat nevét és a Kupon egyedi azonosítóját. Alon Média az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert a Kupon visszavonásáról. Amennyiben a kupont még nem váltották be, a Kupont Alon Média érvényteleníti és visszautalja Felhasználó részére a Kuponnak az átutalás költségével csökkentett vételárát.

Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Alon Média, illetve Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Alon Média előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Mitveszek.hu logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Kupon jelen ÁSZFben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.

Alon Média szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

A felelősség korlátozása

Tekintettel arra, hogy Alon Média a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.

Alon Média nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Alon Médiat nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

Alon Média a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

Elállás

A távollevő között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján a Felhasználó a Kupon megvásárlásától számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben Felhasználó köteles elállási szándékáról írásban értesíteni Alon Médiát, aki az értesítés kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles a Partnertől írásbeli megerősítést kérni, hogy a Felhasználó által megjelölt azonosítószámú Kupon még nem került felhasználásra, egyúttal a Kupon befogadását a Partnernek megtiltani. Amennyiben a Partner írásban megerősíti. hogy az érintett Kupont még nem használták fel, Alon Média a Kupont azonnal érvényteleníti és a Partner értesítése kézhezvételétől számított 30 (harminc) munkanapon belül köteles visszautalni Felhasználónak az érvénytelenített Kupon vételárát.

Alkalmazandó jog

Jelen ÁSZFre a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.