Adatvédelem

A személyes adatok tekintetében a Weboldal minősül adatkezelőnek.

A kezelt adatok köre: Felhasználó felhasználói neve, jelszava, IP címe, a Felhasználó neve, születési dátuma, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás teljesítése, a feltöltött tartalomhoz történő hozzáférés lehetőségének biztosítása, illetve a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a Felhasználók személyes adatait. A Weboldal által kezelt adatokat a Weboldalon kívül a Partnerek ismerhetik meg. A Partner az a személy, aki a honlapon az általa felajánlott árut megvételre, vagy az általa nyújtott szolgáltatást igénybevételre ajánlja fel a Felhasználóknak.

A Weboldal a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált Felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. A Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.

Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Weboldal további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan Felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Weboldal ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

Alon Média garantálja, hogy a Felhasználók személyes adatait a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli.